Our Pricing

Services center
Bảng giá dịch vụ phun xăm thẩm mỹ

Phun chân mày Shading

About 120 minutes

$480.00

Thêu sợi chân mày Hairtrokes

About 120 - 180 minutes

$550.00

Shading kết hợp Hairstroke

About 120 -180 minutes

$550.00

Phun chân mày Ombre

About 120 -150 minutes

$480.00

Sửa cũ và làm mới lông mày

About 120 -180 minutes

$550-650

Duỗi lông mày

About 60 -120 minutes

$75.00

Nhuộm lông mày

About 60 -120 minutes

$45.00

Phun toàn bộ môi

About 120 - 180 minutes

$550-650

Phun nhấn lòng môi

About 90 - 120 minutes

$550-650

Phun viền môi

About 90 minutes

$350.00

Phun môi và điều trị môi

About 180 - 240 minutes

$650-850

Phun và xử lý môi hỏng

About 180 - 300 minutes

$750-950

Phun mí mở tròng

About 90 - 120 minutes

$350.00

Phun mí dưới

About 120 - 180 minutes

$350

Phun mí đá đuôi (mắt mèo)

About 120 - 180 minutes

$450-550

Phun mí Ombre

About 120 - 180 minutes

$450-550

Phun hồng nhũ hoa

About 120 - 180 minutes

$950-1450

Dặm lại sau khi phun

Từ 6 tháng - 1 năm

Sau hai năm


50 - 75%

Services center
Bảng giá dịch vụ nối mi

Nối mi Clasic tự nhiên

About 60 - 90 minutes

$120.00

Nối mi Clasic dày và thiết kế

About 60 - 90 minutes

$150-250

Nối mi volume tự nhiên

About 60 - 90 minutes

$135.00

Nối mi Clasic dày và thiết kế

About 60 - 90 minutes

$150-250

Tháo mi

About 30 minutes

$30.00

Nhuộm mi

About 60 - 120 minutes

$45.00

Uốn mi

About 60 - 120 minutes

$75.00

Dặm nối mi

Sau 1 - 2 tuần


50 - 75%